Cookies

Ing. Kristýna Mokráčková, jenž podniká na základě živnostenského oprávnění a je zapsán v Živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem osoby 02492440, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.jdemtam.cz

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede,
• pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kristýna Mokráčková shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Google Analytics
Typ: Cookies třetích stran
Název: Google Analytics
Účel: Získání statistických informací
Expirace: Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Facebool Pixel
Typ: Cookies třetích stran
Název: Google Analytics
Účel: Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)
Expirace: 180 dní

V Českých Budějovicích dne 7. 2. 2018